aboyit
https://sualaptopthuduc.vn

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SỬA CHỮA

Kỹ thuật viên tiếp nhận laptop, ghi nhận yêu cầu sửa chữa laptop từ khách hàng. Kiểm tra lỗi laptop. Tư vấn khách hàng về phương án khắc phục. Báo giá sửa laptop.