Cách vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10

Nếu mã hóa BitLocker gây ra sự cố không cần thiết, hãy làm theo các bước sau để tắt, xóa hoặc vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10.

Vô hiệu hóa BitLocker từ Control Panel

Bạn có thể tắt BitLocker trực tiếp từ chính Control Panel. Đây là cách thực hiện.

1. Mở menu Start.

2. Gõ “Control Panel” và nhấn Enter.

3. Sau khi mở Control Panel, đặt View By thành “Large icons”.

4. Tiếp theo, tìm và nhấp vào tùy chọn “BitLocker Drive Encryption”.

5. Tìm ổ đã bật BitLocker và nhấp vào nó.

6. Nhấp vào tùy chọn “Turn off BitLocker”.

Nhấp vào tùy chọn "Turn off BitLocker"

Nhấp vào tùy chọn “Turn off BitLocker”

7. Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu và nhấn Enter.

Ngay sau khi bạn xác nhận hành động, BitLocker sẽ giải mã ổ và tự tắt.

Vô hiệu hóa BitLocker bằng CMD

Bạn có thể thực hiện một lệnh duy nhất để nhanh chóng vô hiệu hóa BitLocker trong Windows 10. Trước khi thực hiện lệnh dưới đây, hãy nhớ ghi lại ký tự của ổ được mã hóa. Bạn có thể tìm thấy ký tự ổ trong File Explorer.

1. Mở menu Start.

2. Gõ “Command Prompt”, nhấp chuột phải vào nó và chọn “Run as administrator”.

3. Sau khi mở CMD với quyền admin, hãy thực thi lệnh dưới đây. Thay thế “X” bằng ký tự thực của ổ được mã hóa.

manage-bde -off X:

4. Khi được nhắc, hãy nhập mật khẩu BitLocker và nhấn Enter.

Sau khi bạn xác thực bằng mật khẩu, Windows 10 sẽ giải mã ổ và tắt BitLocker.

Vô hiệu hóa BitLocker bằng PowerShell

PowerShell cũng có một lệnh chuyên dụng để tắt hoàn toàn BitLocker trong Windows 10.

1. Mở menu Start.

2. Nhập “PowerShell”, nhấp chuột phải vào nó và chọn “Run as administrator”.

3. Sau khi mở PowerShell với quyền admin, hãy thực thi lệnh dưới đây trong đó. Thay thế “X” bằng ký tự ổ thực tế.

Disable-BitLocker -MountPoint "X:"

4. Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu và nhấn Enter.

Ngay sau khi bạn nhập mật khẩu, Windows sẽ giải mã ổ và vô hiệu hóa BitLocker trên ổ cụ thể đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

12 − one =